Videregående skole med studiespesialisering

Etter 3 år på 'videregående' på Den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo kvalifiserer elevene seg til både norsk vitnemål og tysk Abitur. Dette duale systemet gir elevene forskjellige fordeler, alt ettersom hvilke planer de har videre.

For opptak til videregående kreves det som regel tyskkunnskaper på nivå C1 i den felleseuropeiske referanserammen for språk .
Påmeldingsfristen for opptak til VG1 er 1. mars hvert år.

Unntak herfra må avtales med skoleledelsen.


Fagene

Man betegner de tre siste årene (10.-12. klasse) som videregående trinn, slik som i det norske skolesystemet. I forhold til det tyske vitnemålet, Abitur, regnes 10. klasse som et forberedelsestrinn til 11. og 12. som igjen leder til det tyske internasjonale Abitur.

Det undervises i følgende fag:

Timeoversikt VG.png

 

Eksamen

Eksamen VGS.png
 

Skoleturer

VG1 reiser sammen med elever fra Den franske skole til Berlin og VG2 drar til et engelsspråklig land.


Prosjekter

Elevene på videregående er regelmessig med på den europeiske språkdagen, og en gruppe elever sendes også til Kiel for å representere DSO under Model United Nations, Schleswig- Holstein.


Studier i Tyskland

Lenker til temaet Studier i Tyskland: