Ungdomsklubben

AKS Ungdomsklubb er et tilbud til elever fra 8. klasse en en gang i måneden. Sammenlignet med AKS er det ingen leksehjelp i ungdomsklubben. Istedenfor ligger fokuset på felles prosjekter og aktiviteter.

Fokusområde

I AKS Ungdomsklubben brukes det pedagogiske konseptet til Aktivitetsskolen som grunnlag. I tillegg legges det spesielt vekt på at barna blir stimulert til å jobbe selvstendig på eget initiativ. Derfor tar de også aktivt del i planleggings- og igangsettingsfasen for de felles prosjektene og aksjonene i løpet av skoleåret. De individuelle ferdighetene og interessene til barna danner her utgangspunktet for vårt arbeid.

Sentrale temaer i Ungdomsklubben er blant annet:

  • selvbstemmelse

  • sosiale ferdigheter

  • partisipasjon

  • arbeid med prosjekter over lengre tid

  • avslapping

  • bevegelse