Spurvegruppen

I Spurvegruppen er det 12 barn fra 15 måneder og opp til 3 år. Barna tas hånd om av en pedagogisk leder, en pedagogisk nestleder og to assistenter.

Barn oppdager sin omverden gjennom lek. De prøver å forstå den ved å ta på og undersøke ting, herme etter og ved å oppleve dem med sansene på en leken måte. Personalet på småbarnsavdeling er bevisst på at de har en spesiell forbildefunksjon, da barna blir stimulert til å begynne å leke ved å etterligne de voksne.

Et lekende barn utvikler konsentrasjon og utholdenhet. Vi har forskjellige læringstilbud for barna, som f.eks: musikk, språk, bevegelse, miljø og samfunn, formgiving, lek og sanseerfaring.

Tilvenning: Når barnet begynner hos oss står barnet foran små og store forandringer og utfordringer. Barnet må forholde seg til nye rom, nye rutiner, bli kjent med andre barn og møte andre fremmede voksne. Alle barn reagerer forskjellig, og for at overgangen til barnehagehverdagen skal gå best mulig, trenger barnet oppmuntring, støtte, orientering og trygghet gjennom kjente personer; gjennom foreldrene. Vi ønsker å gjøre starten så harmonisk som mulig. Derfor har vi innarbeidet en fast plan for tilvenningen, der foreldrene spiller en viktig rolle. Grunnlaget er "Berliner tilvenningsmodell" og ikke minst våre egne erfaringer. Les mer om tilvenning i Den tyske barnehagen her!