Skolens oppgaver

Aktuelt

Antimobbing-kampanje

På DSO ønsker vi å arbeide for et godt skoleklima for alle i skoleåret 2018-2019. På skolen vår skal alle elever føle seg trygge og komfortable. Dette skaper også grunnlaget for et godt læringsklima.

DSO vil støtte denne kampanjen for et godt skoleklima innenfor rammen av den nasjonale anti-mobbing kampanje i Norge fra 3.9.- 7.9.2018 med ulike bidrag i grunnskolen, SEK 1 og SEK 2.

Klasselærerne vil informere deg om handlingene i klassene på de første foreldrekvelder.

Skolemiljøkonsept

"Et klima, der alle trives og et miljø fri fra mobbing må garanteres alle elever og ansatte, for å sikre skolens utvikling og faglig utvikling på best mulig nivå." Dette er vårt mål, og vi har utviklet et konsept mot mobbing, rasisme og hver form av fysisk og psykisk vold som man kan lese her.

Forebyggende arbeid/tiltaksplan

Konflikter kan komme til uttrykk som krenkelser, mobbing, rasisme, fysisk og verbal vold. Lærere, ansatte, elever og foreldre på Den norsk-tyske bikulturelle skole forplikter seg til å undersøke hvert enkelt tegn på de ovennevnte konfliktområdene. Vi jobber både med forebyggende tiltak og etter at krenkelser har blitt rapportert. Her finner du en oversikt over skolens forebyggende tiltak.

Når noe har skjedd

Her finner du en oversikt over skolens handlingsplan som iverksettes i oppfølging av enkelthendelser.

Her finner du informasjon om hvor du kan melde fra, dersom en elev opplever at skolehverdagen ikke er trygg.

 

 

 
_DSC3789.jpg

Sosiallærer

Birgit Korneliussen

Tel: 99 34 74 45
Send e-post