Støtteforeningen

Støtteforeningens formål er å støtte skolen, barnehagen og aktivitetsskolen finansielt, der skolens midler ikke strekker til. Foreningens finansielle midler settes sammen av den årlig medlemskontingenten, frivillige donasjoner og inntekter fra ulike aktiviteter som kakelotteri, deltakelse på julemarkedet til Den tyske menigheten, samt salg av kaffe og kaker ved diverse skolearrangementer.

Medlemskap

Vi ønsker alle som ønsker å støtte vårt arbeid velkommen som medlem i støtteforeningen. Påmeldingsskjema blir delt ut til alle foreldre og foresatte én gang i året.

Medlemsskapet er frivillig og påmelding skjer automatisk ved innbetaling av medlemsbidraget:

Medlemsskap:          NOK 500

Fimamedlemsskap:    NOK 1.500

Kontonr: DNB Oslo, Kto: 7038 05 39576

Prosjekter

Lavvo, skoleavis, matematikk-konkurranse, Antolin (leseprogram), Mattepiraten, Aftenposten Junior, måleinstrumenter for eleveksperimenter, Kicker-spill, musikkundervisning og mye mer.
 
For at støtteforeningen også i fremtiden skal kunne utføre sine oppgaver, er vi til enhver tid henvist til at foreldre og foresatte stiller opp (stå på stand ved kakelotteriet, kakebaking, hjelp til sommeridrettsfesten, laging av julepynt til julemarkedet og hjelp på selve markedet, etc.).
 
Vi er alltid åpne for nye innspill og idéer, så ta gjerne kontakt med oss!

Følg Støtteforeningen ved DSO på Facebook!

 
Förderverein.jpg