Regnbuegruppen

I Regnbuegruppen får barna i førskolealder (5-6 år) en optimal forberedelse til skolen, uten at det går på bekostning av frilek og individuell forskertrang. Barna er sammen med en gruppenleder, en pedagogisk nestleder og en assistent.

Språket er et viktig element i pedagogikken vår og grunnlaget i all kommunikasjon. Derfor legger vi spesielt vekt på utviklingen av det tyske, men også det norske, språket hos barna. Erfaringer fra andre tospråklige barnehager, viser at begge språkene profiterer av hverandre. Vi vil at barna skal få en god begynnelse på skolegangen. Dette oppnår vi ved direkte samtale med barna, men også ved hjelp av sanger, dikt og fortellinger i gruppen. Det er vår erfaring at også barn med et annet morsmål enn tysk ofte raskt og uten problemer finner seg til rette i det tyske miljøet vårt.

Regnbuegruppen har et tett samarbeid med grunnskolen på DSO. Om våren besøker barna de store førsteklassingene for å forberede seg til overgangen til grunnskolen. Omvendt kommer også elevene i grunnskolen på besøk i barnehagen for å lese høyt for dem, leke eller spille teater sammen. De feirer fester sammen og sikrer dermed en god og forutsigbar overgang fra barnehagen til skolen.