Pedagogikk & språk

Grunnlaget for pedagogikken i aktivitetsskolen

Vårt pedagogiske arbeid er bygget på forståelsen av at hvert enkelt menneske er preget av kulturelle og tradisjonelle verdier, i tillegg til følelser og individuelle ferdigheter. Dette er grunnlaget som barna i aktivitetsskolen utvikler seg videre fra.

Vårt mål er å støtte barnets helhetlige og frie utfoldelse, og på samme tid veilede barna til å bli samfunnsdyktige, kritiske, selvsikre og livsglade mennesker. Vi ønsker å gi barna en følelse av felleskap samtidig som vi vil ivareta behovene til hvert enkelt barn. Målet om å oppnå en harmoni av kropp, sinn og sjel tjener også som et bredere grunnlag for våre pedagogiske handlinger.

Dette gir oss impulser til å skape en meningsfull fritid, og tilstrekkelig rom til å muliggjøre frilek. I tillegg kan vi trekke inn områder som natur, kultur, kreativitet, viten og sosialt engasjement.

Aktivitetsskolen arbeider etter fritidspedagogikkens prinsipper. Målene ved fritidspedagogikken er dermed at barna oppdager egne interesser, tilegner seg nye ferdigheter og erkjennelser og at de får konkrete og praktiske muligheter til både å utforske og fordype seg i ulike livsområder.

 • Vi ønsker å være kontaktpersoner for barna og foreldrene.
 • Vi ønsker å støtte selvstendigheten og ansvarsfølelsen hos barna.

For å skaffe seg et enhetlig bilde av barna legger vi stor vekt på et konstruktivt samarbeid med foreldre, foresatte og lærere i grunnskole


Språkutvikling

Språk er et kommunikasjonsmiddel som er grunnlaget for konstruktiv sosial samhandling, og som bidrar til en positiv, individuell utvikling. Derfor er språkutvikling et hovedpunkt i vårt arbeide. På denne måten har vi også spesiell oppmerksomhet rettet mot det spesielle aspektet ved flerspråklighet, som våre barn vokser opp med.

Basert på språkkonseptet ved Den norsk-tyske skole i Oslo legger vi spesielt vekt på språkutviklingen i tysk og norsk.

 • Språk er en bro til å forstå og bli forstått
 • Språk er en bro til å uttrykke seg selv og gjøre sine meninger kjent
 • Språk tjener til konfliktløsning
 • Språk uttrykker følelser

Vi bruker følgende muligheter til å støtte den språklige utviklingen:

 • Samtale med barnet
 • Å lytte oppmerksomt
 • Høytlesning og lesing
 • Gjennomføring av prosjekter med hensyn til å forstå og bli forstått
 • Sang, rim og regler
 • Lydbøker og bibliotek
 • Støtte til å forstå og gjøre lekser.

Hver medarbeider i aktivitetsskolen er seg bevisst at han er et forbilde som gir hvert barn nødvendig oppmerksomhet.

Link til Språkutviklingskonsept for 1.-2. klasse
Link til Språkutviklingskonsept for 3.-4. klasse


Vennskapsbenken

Å være der for hverandre, respektere hverandre, tilbringe tid sammen -
under dette mottoet innviet vi den nye vennskapsbenken i våren 2016 i skolegården - sammen med første- til femteklassingene våre.
Vennskapsbenken skal være et positivt og enkelt virkemiddel for å skape tilhørighet, fremme samlek og skape nye vennskap.

Benken har en fast plass i skolegården, og den er malt for å passe visuelt inn der den står. Utformingen av veggen bak tar opp igjen og synliggjør prinsippene våre - å være der for hverandre, respektere hverandre, tilbringe tid sammen.

Vennskapsbenken er for alle som ...

... er nye på skolen
... ikke har noen å leke med
... ønsker nye venner
... ikke ønsker å leke med vennene sine akkurat nå
... rett og slett ønsker å finne på noe nytt å leke
... har lyst til å være en venn for noen.
... trenger en liten pause

 • Enten bruker de benken fordi de ønsker å finne noen å leke med, kjeder seg osv. (passiv rolle)
 • Eller de tar en aktiv rolle og oppsøker dem som sitter på benken for å være en god kompis. En kompis er et barn som går til benken for å bry seg om noen eller for å invitere ham/henne med til å leke.

Link til Vennskapsbenkkonseptet finner man her

IMG_3418.JPG

Mobbing og skolemiljø

Antimobbing.jpg

Vi jobber etter et stopp-hånd-konsept, der vi har nulltoleranse overfor mobbing. Mer om dette konseptet kan man lese her.

Utdannigsdirektoratet har innført et nytt regelverk til dette temaet, og dette kan man lese mer om her.