Opptaksprosess

Man kan søke om plass i barnehagen hele året. Da barnehagen er knyttet opp mot det nasjonale barnehageopptaket, er fristen for opptak for august 31. januar samme år. Påmelding må derfor både gjøres i bydelen man bor i (for dem som ikke bor i Oslo er bydel Frogner ansvarlig) og direkte i Den tyske barnehagen i Oslo. Viktig: Dere må fylle ut begge formularene og sende dem inn innen fristen.

Det lønner seg å være tidlig ute, da vi har ventelister i barnehagen.
 
Søknadsskjemaene og link til kommunens opptaksside finner du her.

1. Søknadsskjemaet for barnehageplass i Oslo kommune finner man her.

2. Søknad til Den tyske barnehagen

For dem som ikke bor i Oslo er bydel Frogner ansvarlig. Søk her på Den tyske barnehagen Oslo.