Opptak skolen

Dersom du er interessert i å vite mer om opptak på Den tysk-norske skolen i Oslo, ta gjerne kontakt med oss her!

Opptaksbetingelser i barnetrinnet

Søknadsfristen for opptak i 1. klasse er 1. desember.

Opplæringen i grunnskolen og ungdomsskolen følger læreplanen fra Nordrhein-Westfalen, der stoffet er tilpasset barn som er ca. 6 mnd. eldre enn i Norge. Dette betyr at barnet må ha fylt 6 år før 1. oktober det året han eller hun begynner på skolen. Hvis barnet er født etter 1. oktober, blir det testet for skolemodenhet, før et opptak eventuelt er mulig.

Skolestart

De fleste barna som skal begynne i første klasse, går på førskolen i barnehagen vår. Både førskolebarna og de som kommer fra andre barnehager blir invitert til en 'Bli-kjent-dag' i januar, der vi bl.a. kartlegger tyskkunnskapene til barna, slik at både vi og foreldrene har mulighet til å gjennomføre tiltak frem mot skolestart.

I forbindelse med vår 2. 'Bli-kjent-dag' i mai vurderer vi igjen tyskkunnskapene, for å kunne inndele barna i egnede grupper, til barnets beste.

1. klasse

I utgangspunktet må alle elevene forstå tysk og være i stand til å bruke det aktivt.

Barn som har lite tyskkunnskaper får tilpasset tyskundervisning (Deutsch-Seiteneinsteiger-Unterricht).

2. klasse /3. klasse

Forutsetning for opptak av eksterne elever i 2. eller 3. klasse er en bestått språktest i tysk.

Elevene må i utgangspunktet kunne forstå tysk, og stadig mer kunne delta aktivt i undervisningen. For dem som trenger det, legger vi inn obligatorisk tysk tilleggsundervisning (Deutsch-Seiteneinsteiger-Unterricht) for 2. og 3. klasse.

Vi inviterer elevene til to prøveuker på skolen, for å se om de finner seg tilrette i den nye situasjonen.


Opptaksbetingelser ungdomstrinnet (5.-9. klasse)

Ungdomstrinnet ved DSO følger delstaten Thüringens læreplaner.

Opptaket foregår fortløpende, og det følger en språktest i forkant av opptaket.


Opptaksbetingelser i videregående skole

Søknadsfristen for opptak til VG1 er 1. mars hvert år (samordna opptak).

For opptak til videregående skole kreves det som regel tyskkunnskaper på C1-nivå  (tysk hele ungdomstrinnet).

Opplæringen i videregående skole følger læreplanen til delstaten Thüringen.


For alle trinn gjelder: Skolens rektor avgjør i siste instans om eleven blir tatt opp eller ikke.

Opptaksgebyret på skolen er 3.000 NOK.

Påmeldingen foregår skriftlig. Fyll ut skjemaene nedenfor.

Du vil få tilsendt en bekreftelse på opptaket.


Søknadsskjemaer

Gå til dokumentsenteret vårt for å se alle våre skjemaer / pdf-filer.