Opptak Aktivitetsskolen

Her er søknadsskjemaene til en plass i aktivitetsskolen (AKS).

Man kan velge mellom en heldagsplass, en plass om morgenen eller for enkeltdager.