Om skolen

Den tysk-norske skolen i Oslo (DSO) er en privat bikulturell skole som driftes av stiftelsen Den tysk-norske skolen i Oslo. Skolen består av 19 klasser fordelt på Grundschule (grunnskole), Mittelstufe (ungdomsskole) og gymnasiale Oberstufe (videregående skole). DSO er godkjent i både Norge og Tyskland, og elevene mottar etter 12 års skolegang både norsk vitnemål og tysk Abitur.

 
Fakta om skolen no.png

Våre avdelinger

1.-4. klasse

5.-9. klasse

10.-12. klasse/ VG1-VG3