Den tyske skoleforening i Norge

Stiftelsen "Den tyske skoleforening i Norge" er en stiftelse etter norsk rett. Den har som oppgave å drifte Den tyske skole og Den tyske barnehagen i Oslo. Stiftelsen har bl.a. som mål å drive skolen som en tysk-norsk bikulturell skole som skal tilby elever, som enten kan tysk eller ønsker å lære tysk, både tysk og norsk vitnemål, etter endt skolegang.

Øverste styringsorgan på skolen er Styret. Styret velges på den årlige stiftelsesforsamlingen, der foreldre og foresatte med minst ett betalende barn, enten på skolen eller i barnehagen, er stemmeberettiget. Styret består i dag av 7 medlemmer (inkl. de ansattes representant) og representerer skolen og barnehagen utad. Oppgavene er beskrevet i Vedtektene og omfatter spesielt følgende:

  • Ansettelse og avskjedigelse av skolens rektor, barnehagestyrer og de øvrige ansatte i skolen og i barnehagen
  • Finansspørsmål
  • Skoleutvikling
  • Markedsføring og offentlighetsarbeid
  • Skolebygg/byggetiltak
  • Allmenn organisering, f.eks. vedtekter på skole og i barnehage
  • Andre oppgaver som forskriftene krever (skolen: Privatskoleloven, Opplæringsloven; barnehagen: Barnehageloven)
Florian.jpg

Florian Krumbacher

Styreformann
Tel: 93 00 51 12
Send e-post