Ledige stillinger

Dersom vi har ledige stillinger i barnehagen, finner du dem her.

Praktikum

Vi tar gjerne imot praktikanter og førskolelærere i Den tysk-norske barnehagen i Oslo. 

Vi stiller noen krav til våre praktikanter:

  • Varighet minst 12 uker

  • Finansiering ved for eksempel Erasmus+.

  • Likebehandling: Alle praktikanter jobber 37,5 timer per uke; 33 timer pedagogisk med barna og 4 timer forberelsestid. 0,25 timer spares opp til et avdelingsmøte annenhver måned mandag fra kl. 17-19.

  • Praktikantene har fri når barnehagen er stengt; 2 dager i høstferien, mellom jul og nyttår og 3 eller 4 uker i juli.

  • Når du begynner hos oss trenger vi også politiattest som original og som ikke er eldre enn 3 måneder.

Hvis du er interessert i å absolvere et praktikum hos oss, ser vi frem til å motta en CV og kopi av kontrakter fra studiestedet og Erasmus+ fra deg.

Søknaden sendes til leder i barnehagen, Christiane Pedersen.

 
Christiane+2019.jpg

Barnehageleder

Christiane Pedersen
Tel 22 93 12 23

Send e-post