Kulturtilbud på DSO

Det er et rikt kulturliv på DSO, sjekk ut tilbudet vårt nedenfor. 


Den tyske skoles kammerorkester

Plakat Konzert(16).png

Den tyske skoles kammerorkester er et orkester hvor alle skolens elever er velkomne til å bli med, dersom de er gladi musikk og ønsker å spille et instrument.

Orkesteret ledes av DSOs musikklærer Katja Maiwald.

Orkesteret er i ferd med å sette opp en egen hjemmeside som vi da også vil publisere her. 


Musikk

_DSC9544.jpg

Barnetrinnet

Musikkundervisningen på barnetrinnet foregår en time per uke og følger læreplanen i Nordrhein-Westfalen. Man arbeider med områdene "lage musikk" (med stemme og instrumenter), "lytte til musikk" (bli kjent med komponister, kjente verker og forskjellige musikalske stilarter) og "implementere musikk" (dans, scenisk lek). I tillegg er sesonger og festivaler tematisk integrert i leksjonene. I 3. og 4. klasse arrangeres "klassekonserter" en gang hvert halvår, hvor studenter som spiller et instrument på fritiden har mulighet til å presentere sine ferdigheter til klassen.

På den siste dagen før påskeferien foregår "Vårkonsert"  på barnetrinnet.

Barnekoret øver en gang i uken under ledelse av vår grunnskolelærer Wiebke Walten.

Studentene har både tyske og norske sanger i sitt repertoar. Disse fremføres ved ulike anledninger som morgenmøter, festdager og av og til med orkesteret.

 


Kunst

_DSC8191.jpg

Kunstundervisningen på DSO tilbyr mange tverrfaglige prosjekter fra barnetrinnet til videregående skole.

Læreplanen i kunst refererer til læreplanen i Thüringen fra ungdomstrinnet, samtidig som den er tilpasset våre spesifikke utdanningsforhold i Oslo.

I 5. klasse har barna sløyd og keramikk. Fra 7. til 10. klasse undervises det kunst én time per uke eller i to timer i det tverrfaglige prosjektet KuMu + (kunst + musikk i 9. og 10. klasse). Videregående nivå tilbyr halvårlige spesialkurs som også inngår i karakteren i Abitur.

Filmarbeidet er en integrert del av vår kunstutdanning og brukes ofte tverrfaglig og i forskjellige prosjekter. DSOs filmfestival Oslo filmt!  arrangeres hver juni i Cinemateket i Oslo, og er en del av det europeiske samarbeidet mellom tyske utenlandsskoler, og avslutter med den internasjonale filmfestivalen i Hannover.

Samarbeidet med Oslos museer (spesielt Arkitekturmuseet, Munchmuseet og Astrup Fearnley Museum) er fast forankret i læreplanen og beriker kunstutdanningen på mange måter. Vi er ivrige brukere av Den kulturelle skolesekken-tilbudene og tilbyr våre elever et bredt spekter av kunstneriske opplevelser og uttrykksmessige muligheter.


Film

hele gjengwen.jpg

DSO har en lang tradisjon for filmarbeid. I noen år hadde vi en filmklubb som var organisert i Norges Filmforbund. Etterhvert har vi valgt å legge mer vekt på egen produksjon av filmer i hele skolen.

I 2013 etablerte vi, med støtte fra filmfestivalen i Hannover, et regionalt filmsamarbeid med tyske utenlandsskoler som vi kalte Nord-Europa filmt! Etter hvert har flere utenlandsskoler sluttet seg til oss, og vi kaller oss nå europa filmt!

Annethvert år er det filmfestival i Helsinki, med workshops for lærere og elever og annethvert år den såkalte 'up-and-coming-filmfestivalen' i Hannover. Vinnerne av de lokale filmfestivalene og de organiserende lærerne møtes til finale i Helsinki eller Hannover. Modellen har inspirert til mange lokale skolefilmfestivaler, inkludert Oslo. Vi arrangerer nå på femte året på en Oslo Filmt!-festival, som inkluderer alt fra barnetrinnfilmer til filmer av elever på videregående.

Vi i Oslo finner det spesielt viktig å begynne å filme på barnetrinnet (1-4) og jobber for en systematisk forankring i læreplanene. Gloria Mikitta er spesielt involvert i animasjonsfilmer (med iPads, ofte i samarbeid med Norsk Filminstitutt), mens Beatrice Kulbe engasjerer seg mer for filmarbeid på videregående trinn. I tillegg er det et tverrfaglig fokus på temaene musikk og tysk.

Vi har veldig interesserte og talentfulle elever i alle klassetrinn, og disse finner imponerende og kreative løsninger på oppgavene til oslo filmt!.


Literatur

035.JPG

Tysk tekst, tro og tanke utgjør en sentral del av den europeiske kulturarv.  Den tyske skole i Oslo ønsker å representere og forvalte denne kulturarv gjennom fra tid til annen å arrangere foredrag og debatter.  

 


Sport

DSC_0913.JPG

Kroppsøving, Bundesjugendspiele, Tine-Staffeten

Våre første- og andreklassinger har kroppsøving i Sporveisgata 20, enten ute i skolegården eller inne i 'Bevegelsesrommet' (2006). Tredjeklassene gymmer i det Afrikanske Kultursenter i Pilestredet 75c.

4a og 4b har i skoleåret 2017/18 svømming på Sogn Bad (Sognsveien 80), like i nærheten av Ullevål stadion. Barna reiser med offentlig transport til Sogn Bad, så vi ber foreldrene sikre at barna har med seg gyldig Ruterbillett. Elevene i klassene 5, 6, 7, 8 og 10-12 bruker idrettsanleggene Njårdhallen (Sørkedalsveien 106) og Voldsløkka (Stavangergata). Elevene er selv ansvarlige for å ha med seg gyldige Ruterbilletter til og fra sportshallene. Klasse 9 er så heldige å bli introdusert i standarddansens verden av den profesjonelle danselæreren, Mette Fløysvik fra Oslo Dansecenter. Undervisningen hennes finner sted i den store salen i Pilestredet 75c.


Den kulturelle skolesekken

Handy Katrin 3874.jpg

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertane) har det nasjonale ansvaret for ordningen, som også vi på DSO nyter godt av.

Elevene får gjennom ordningen muligheten til å oppleve, bli kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag, når de forskjellige kulturtilbyderne gjester skolen vår flere ganger i året: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.