Back to All Events

Tysklandskonferansen

Partnerskapsgruppa Tysk er arbeidsgruppe som siden 2010 har jobbet med det mål å få flere elever og studenter til å velge tysk i skole og studier, enten i Norge eller Tyskland. Videre er det viktig å styrke tysk språk- og kulturkompetanse i næringslivet. Arbeidsgruppa treffes jevnlig hver 6. uke hos en av medlemmene:

  • Næringslivets Hovedorganisasjon
  • Norsk-Tysk Handelskammer
  • Det humanistisk Fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo
  • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved HF
  • Utdanningsetaten i Oslo Kommune
  • Tysklands ambassade
  • Goethe Institut
  • Den norsk-tyske skolen i Oslo
  • DAAD-lektoren ved universitetet i Bergen
  • Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen

1. mars arrangerer vi Tysklandskonferansen som har som mål å gi elever, rådgivere og foreldre noen svar på det store Spørsmålet: Hvorfor skal jeg studere i Tyskland?

Konferansen er gratis og man har bl. a. mulighet til å snakke med representanter fra 20 forskjellige universiteter og høyskoler i Tyskland.

Informasjon og påmeldig her! Det er fremdeles ledig plasser!