Historien

Fra den spede begynnelse til vår bikulturelle skole
Den tysk-norske skolen i Oslo åpnet i 1980 sine porter for ikke mer enn ti elever; oprinnelig skulle den være en grunnskole for barna til de ansatte ved den tyske ambassaden og medarbeidere ved NATO-hovedkvarter Nord. I begynnelsen fant undervisningen sted i kjelleren til den tyskspråklige protestantiske menigheten i Norge. Etter mange år med stadig vekst og flere gangers flytting, har skolen i dag 86 barnehagebarn og 320 elever i sine lokaler i Sporveisgata 20 og Pilestredet 75c. Halvparten av elevene er norske.

DSO er en privatskole, og den administreres gjennom en skoleforening i henhold til norsk lovverk. Den 26.02.2010 ble det undertegnet en bilateral skoleavtale som gjorde Den Tyske Skole i Oslo til en tysk-norsk bikulturell skole. Dermed ble skolen et virkelig bilateralt prosjekt. Elevene har nå mulighet til å oppnå både norsk og tysk studiekompetanse (Deutsches Internationales Abitur/DIAP).