Helsetjenester

Ny helsesøster fra 5. september 2019

Helsesøster.png

Helsesøster

Frem til 5.9:
Solveig Strand

Send e-post

Vår helsesøster informerer og gir råd i alle medisinske spørsmål på en hyggelig og kompetent måte. Hun har taushetsplikt og alle elever er i gode hender hos henne.

Åpningstider: 

Torsdag:      kl. 08.00-15.30, Sporveisgata 20, helsesøsters kontor ved Cafeteriaen i 1. etasje.

 

Dersom man trenger fysioterapeut eller ergoterapeut kan man kontakte helsesøster eller Birgit Korneliussen, så formidler de kontakt.


Sosialtjeneste

_DSC3789.jpg

Sosiallærer

Birgit Korneliussen
Mobil: 99 34 74 45

Send e-post

Mitt navn er Birgit Korneliussen og jeg er skolens sosiallærer og i tillegg er jeg leder for Aktivitetsskolen, PP-tjenestens ressursgruppe og skolemiljøutvalget ved DSO.

Jeg har studert sosialpedagogikk i Tyskland og er skolens kontaktperson for foreldre, elever og kolleger ved sosialrelaterte spørsmål eller problemer.

Mine arbeidsoppgaver omfatter både elevsamtaler, gruppesamtaler, kontakt med lærere og AKS-ansatte, tiltak til forebygging av mobbing og organisering av en anti-mobbing uke hver høst. Jeg jobber tett sammen med en spesialpedagog og barneskolelærer, samt helsesøster Marita Elgheim og skolepsykolog i Bydel Frogner, Anita Kantor.

Det finnes noen tysktalende terapeuter i Oslo-området, men vi har også mulighet til å rådføre oss hos rette instanser i Tyskland, dersom det viser seg hensiktsmessig.

Jeg oppfordrer både elever og foreldre til å kontakte meg, dersom dere har spørsmål eller bekymringer knyttet til det sosiale miljøet på skolen.


Mediepedagog

Janosch Kühmstedt er mediepedagogen på DSO.

Han er kontaktpersonen for elever og foreldre for alle spørsmål rundt medier som f.eks:

  • (sikker) bruk av sosiale medier

  • data-/ videospill

  • personvern og opphavsrett

  • exsessiv mediebruk

  • nettvett

Spørsmål: Ved spørsmål kann Herr Kühmstedt kontaktes via mail.

Ved DSO finnes det årlig flere mediepedagogiske foredrag og workshops i enkelte klasser. I tillegg holdes foreldrekvelder om temaer innenfor mediepedagogikk.

5. - 7. trinn får i år tilbud om å delta i “Medien AG”, hvor elevene skal lære en bevisst omgang med medier.

Frem til i dag ble det holdt to foreldrekvelder rundt mediepedagogiske temaer. Materialet fra foreldrekveldene finnes her (på tysk):

 
Janosch Kühmstedt.jpg

Mediepedagog

Janosch Kühmstedt

Send e-post


Hvis ulykken er ute...

Barnet mitt har vært utsatt for en ulykke i barnehagen, i AKS eller på skolen. Er barnet mitt forsikret ved ulykker på DSO?

Alle barnehagebarn og elever i DSO er forsikret gjennom Gjensidige forsikring. Denne ulykkesforsikringen er gyldig dersom ulykken inntrer på skolens område, på våre sportsarenaer, på klasse- og gruppeturer eller ved andre aktiviteter i skolens regi, som for eksempel Operasjon Dagsverk eller arbeidsuken.
Forsikringen begynner med veien til skolen/alternativ undervisning og slutter med retur til hjemmet.

Hvordan kan jeg rapportere ulykken, og hvordan får jeg refusjon på utgifter og kostnader til behandling?

Vanligvis har enten andre barn og/eller våre ansatte vært vitne til uhellet. Sekretariatet innhenter vitnenes uttalelser snarest, og varsler de pårørende umiddelbart per telefon. I tillegg oversendes hendelsesforløpet foreldrene skriftlig, slik at denne dokumentasjonen kan brukes ved behov mot NAV eller forsikringsselskapet.
Du må fylle ut to skjemaer etter ulykken og de tilhørende behandlinger og oversende dem til skolen. Viktig: Begge formularer er kun tilgjengelig på norsk og må også fylles ut på norsk.

  1. NAV-Skjema „melding om en ulykke på elever“ (online)

  2. Gjensidige-skjema for melding om ulykker på elever og barnehagebarn (kan bearbeides digitalt og skrives ut - ikke glem signatur)!


DSOs oppgave: a) lage en kopi av de relevante skjemaer for å dokumentere hendelsen i elevmappaog
b) sende skjemaenen til Gjensidige.

NAV eller Gjensidige refunderer kostnadene til foreldrene direkte. Vær obs på at DSO ikke selv refunderer utgifter som følge av ulykken.
Henvend dere til sekretariatet eller vår administrasjonssjef Anna Nordén (anna.norden@deutsche-schule.no),anna.norden(at)deutsche-schule.no dersom dere er usikre på noe.

Her finner du mer informasjon:

 «Lovbestemt ulykkesforsikring for elever»


Samarbeid med Bogstadveien Legevakt

Vi har inngått en avtale med Bogstadveien Legevakt som vi ønsker å videreformidle til våre elever og deres familier. Hvis dere ønsker å benytte dere av dette helsetilbudet, gjelder følgende betingelser:

Årsavgift/medlemskap: NOK 500 per familie. Gjelder 1 år fra 1. konsultasjon.

Rabatt ved konsultasjon/behandling: 20% hver gang

Bogstadveien Legevakt ligger like ved DSO og har åpent fra 09-18 på hverdager og fra 10-17 lørdag og søndag.

Man kan bruke Legevakten både i akutte situasjoner, eller når man har behov for en planlagt konsultasjon (sykdom, vaksiner etc).

Vi har brukt Bogstadveien Legevakt i flere tilfeller (akutte uhell på skolen og sykdom i personalet) og opplever at vi slipper ventetid og kø, noe som var foranledningen til dette samarbeidet.

Det praktiske rundt påmeldingen ordnes ved første konsultasjon.


Tannhelsetjeneste

Tannhelsetjenesten gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at vi også har andre pasienter som får tilbud hos oss.

Behov for øyeblikkelig hjelp
Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.

Våre tannklinikker har åpningstid kl. 08.00 - 15.30. Noen steder er det åpent enkelte ettermiddager.

Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00. Adressen er tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 2.etg.

En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten. En har imidlertid ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten.

Hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst ta kontakt med tannklinikken dere tilhører. Mer informasjon finner du her.

(Fra nettsiden til tannhelsetjenesten, jan 2013)