Grønn gruppe

I den Grønne gruppen er det 16 barn fra 4 - 6 år med tre voksne kontaktpersoner: Pedagogisk leder, pedagogisk nestleder og en assistent.

Aktiviteter i skog og mark utvikler barnas ferdigheter på en måte som det er vanskelig å oppnå i andre sammenhenger. I skogen opplever barna en ro de vanligvis ikke opplever i en travel hverdag. Barnet føler seg fri i skogen og det oppstår færre konflikter eller hissige situasjoner. Barn med behov for ro og fred kan trekke seg unna, mens andre barn samtidig kan ettergå sine ønsker om lek og bevegelse i gruppen. Å oppleve frihet og justere dette i forhold til egen interesse, er en ny og viktig erfaring for barna.

Vår skogsgruppe møtes i Sporveisgata før de samlet tar trikken til Berg og Villa Pusteblume. Der holder de til i naturen i nærheten og rundt hytta, til de returnerer til skolen på ettermiddagen. De av barna som er førskolebarn, deltar om morgenen i en språkgruppe som skal forberede barna på skoleundervisning på tysk.