Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen for barnehagen, skolen og aktivitetsskolen gjelder for skole- og barnehageåret 2018/2019. Det betales for 11 måneder i året (august-juni). Dersom det ikke betales via AvtaleGiro, blir det beregnet et fakturagebyr på 50 NOK per faktura.

Oversikt over våre takster per 01.08.2019*

Gebühren norsk august 2019.png

*) Gebyrene for skolen og barnehagen er faslagt av norske myndigheter (maxpris).

 

Betalingsvilkår

  1. Innbetalingene skjer månedlig, 11 ganger i året (juli er betalingsfri).

  2. Skolepengene innbetales på DSOs konto: 5038.05.06138 eller ved bruk av avtalegiro. Dersom det ikke betales med avtalegiro, blir det beregnet et fakturagebyr på 50 NOK per faktura.

  3. Det påfaller et engangsgebyr på 3.000 NOK per barn ved påmelding i barnehagen eller på skolen. Gebyret blir ikke tilbakebetalt, selv om påmeldingen trekkes tilbake.

  4. Rabatter i henhold til søsken- og sosialrabatt.

  5. Ved manglende innbetalinger trer våre purrerutiner i kraft. Etter 2. gangs purring blir forholdet sendt til inkasso, og eleven blir fratatt sin rett på en skoleplass neste semester. Oppsigelsesfristen består, selv om det er mindre enn 3 mnd til semesterets slutt. Det vil ikke være muligå starte på et nytt semester, dersom det ikke er gjort opp for alle tidligere fordringer.

  6. Ved oppsigelse av plass i barnehagen, aktivitetsskolen eller i skolen blir beløpet for hele oppsigelsesperioden (1-3 måneder) fakturert ved starten på oppsigelsesperioden.


Søskenrabatt barnehage

Kommunen gir søskenrabatt for foreldre med mer enn ett barn i barnehagen. Rabatten krediteres automatisk.


Søskenrabatt skole

Den tyske skoleforening gir søskenrabatt fra og med det tredje barnet som går i skolen, etter skriftelig søknad, under forutsetning at skolepengene ikke blir betalt eller erstattet av tredjepart (arbeidsgiver eller lignende). Rabatten er 35% for det tredje og alle videre barn.


Sosialrabatt for skolebarn

Sosialrabatt kan gis familier som har en samlet bruttoårsinntekt under 6 G* (folketrygdens grunnbeløp). Skriftlig søknad sendes med kopi av siste tilgjengelig ligningsattest og selvangivelse. Styret vil behandle alle søknader individuelt.

Det kan søkes om sosialrabatt til enhver tid. Rabatten gjelder fra kalendermåneden etter søknadens innlevering.

Rabatten gis ikke med tilbakevirkende kraft.

Disse regler erstatter alle tidligere rabattregler. Andre rabatter enn ovennevnte gis ikke. Lovpålagt moderasjon påvirkes ikke av DSOs rabattordning.