Elevrådet

Elevrådsrepresentanter i skoleåret 2017/18

5a - Hannah & Felix
5b - Anna & Lukas
6 -  Aylin & Benno
7a - David & Mieke
7b - Nicklas & Leona
8 -  Ada & Marie
9 -  Anna & Lucienne
10 - Hannah & Helena
11 -  Anna (elevrådsleder)
12 - Vladimir (elevrådsleder)


Representanter for Elevorganisasjonen

Leder: Vladimir von Arx og Anna Njå

Ønsker du å stille spørsmål, komme med innspill eller gi tilbakemelding til elevrådet? Send e-post her!


Våre opgaver er

  • å bidra til skolens liv med arrangementer og forskjellige aktiviteter
  • å være talerør for elevenes intereser, samt å få øvelse i demokratiske beslutningsprosesser
  • megling i konflikter elevene imellom eller mellom elever og lærere, dersom dette ønskes

Dette har vi gjennomført eller vil gjennomføre i dette skoleåret

Dette skoleåret har vi organisert diverse arrangementer, både for de eldre og de yngre elevene. Blant annet ble det arrangert en frokost for Bislettklassene (Klasse 9-12) og en julenisseaksjon rundt jul. Ellers feiret vi Valentine's Day og hadde en bolledag, hvor elevene gav oss tilbakemeldinger på vårt arbeid, noe som i stor grad hjelper oss å bli et enda flinkere elevråd.


Kontakt

Tillitslærere 2017/2018: Simon Lyding og Dagny Nystuen.

Treffes:

Torsdager i storefri (11:20 - 11:50)
Simon Lyding: Pilestredet, det lille gruppenrommet
Dagny Nystuen: Sporveisgata, Rom 4010