Elevavis

I samarbeid med en lærer eller pedagosisk medarbeider lager elevene i ungdomsskolen en elevavis 1-2 ganger i året. Elevene velger temaer selv, og skriver disse i koordinasjon med resten av redaksjonen og læreren.

I produksjonstiden treffes redaksjonen ukentlig for å drive prosjektet fremover.

 

Her kan du lese skolens siste elevavis: