Stiftelsesforsamling 2018

8. februar 2018 ble stiftelsesmøtet i Den tyske skoleforeningen i Norge avholdt i Pilestredet 75c.

Presentasjonene og referatet fra møtet har vi lagret i Login-området til skolen.

Kari Kvam