Russ 2019: rekordresultat!

Den største avgangsklassen på DSO noen gang er fornøyd med de fantastiske resultatene i tysk Abitur: 9 av 16 elever oppnådde en snittkarakter med et ett-tall foran desimaltallet! Gjennomsnittet for alle 16 elevene var 1,91.

Vi gratulerer og ønsker lykke til videre i det nye livet utenfor DSO!

Kari Kvam