Leketøyet drar på ferie

I januar og februar sender barna i Den tyske barnehagen lekene sine på ferie! For tredje gang! Med dette ønsker pedagogene i barnehagen å motivere til selvstendig lek, fritt for kommersielt press eller 'konsum'.

De forrige gangene lekene ble sendt på ferie (man vet ikke helt hvor de dro...), kunne man merke hvordan barna ble flinkere til å komme med egne ideer og innspill til nye leker, noe som resulterer i helt nye erfaringer. Mange barn gjør også store språklige fremskritt, da de er nødt til å forklare mer muntlig, og siden rollespill får et større fokus når man ikke kan fordype seg med egne leker.

 

Kari Kvam