Innsamlingsksjon AKS 2018

Hvert år gjennomfører AKS en innsamlingsaksjon på DSO og denne gangen skal vår donasjon gå til en skole i Uganda/Afrika, Canon Apolo, en barneskole som tilbyr undervisning for barn med funksjonshemninger.

Vår medarbeider Rosaline Cost Budde jobbet fra september til desember 2017 på denne skolen og fikk mange inntrykk av barna, skolen, levemåten og behovene i landet.

Det var to ting som Rosaline spesielt merket seg at de manglet. Det ene var materiell til undervisningen (skrivematerialer, hefter, penner, malestifter, notatbøker mm) og det andre var et toalett for barn med funksjonshemninger.

På grunn av dette vil vi dele opp innsamlingsaksjonen vår, og ber om deres støtte til begge aksjonene.

I uken fra 26.2.-2.3.2018 tar vi gjerne imot ubrukte penner, hefter, notatbøker, voksblyanter, mapper som donasjon fra dere. Denne donasjonen i form av ting blir pakket den 5.3./6.3. og sendt direkte til skolen i Uganda.

Andre del av innsamlingsaksjonen foregår på AKS' foreldredag den 27.4. Inntekten går da til byggingen av sanitære fasiliteter.

I denne forbindelse vil vi gjerne invitere til en afrikansk ettermiddag med pusle-båser, afrikansk mat og skikker. Våre AKS- og SAKS-barn skal forberede flere ting til dette arrangementet. Skulle dere som foreldre ha en idé eller vil gjøre et bidrag til denne festdagen, er dere hjertelig velkommen og trenger bare å kontakte Birgit Korneliussen.

Inntektene fra denne foreldredagen går til en britisk organisasjon (Kyaninga Child Development Centre) som kontrollerer fordelingen av begge donasjonene, for å kunne garantere at barna får det som er ment for dem.

I de kommende ukene skal vi henge opp bilder og informasjon om skolen i Uganda i skolegangene. Informasjon blir i tillegg stadig vekk sendt på mail til dere. Vi gleder oss allerede nå på en stor deltakelse innen skolesamfunnet.

Med hjertelige hilsen AKS Team

Kari Kvam