Hurra, vi greide det!

Etter en ukes inspeksjon av fru Schröder-Klein fra KMK og fru Dr. Fischer fra ZfA, ledsaget av fru Scharnbach, er vi veldig stolte og glade for resultatet:

Exzellente ALS.png

Bund-Länder-Inspektion (BLI) undersøker 15 egenskaper som en tysk skole i utlandet skal oppfylle. Karakteristikken omfatter ulike kriterier og rangeringen er slik:

Spesielt bra gjorde vi det innenfor utdanning og opplæring, utvikling av skoletilfredshet og med vårt tyskkonsept. For sistnevnte fikk vi sågar et dobbeltpluss! For ni andre egenskaper fikk vi ett pluss. Dette er et meget godt resultat!

Takk til alle som deltok i intervjuene og til kollegiet for sin gode og fremtidsrettede pedagogiske undervisning!

Kari Kvam