Første skoleuke 2019/20

Kjære foreldre og foresatte,

Vi gleder oss til å hilse elevene i 2.-12. klasse velkommen på mandag 19. august.

Vår nye rektor, Oliver Schaefer tar imot alle gamle og nye elever i skolegården klokken 9.00. De barna som er meldt på AKS kan selvsagt gå dit først.

Etterpå går alle elevene til sine respektive klasserom. Her får de sine nye timeplaner. Undervisningen slutter klokken 12.40.

Nedenfor finner du programmet for den første skoledagen til 2.-12. klasse, samt opplegget til årets nye førsteklassinger 21. august 2019.

Elevene i 5. klasse har ‘bli-kjent-dager’ sammen med sin kontaktlærer fra mandag til onsdag.19.8.2019. - Ablauf der 1. Schulwoche im Schuljahr 2019/20. Program for den første skoleuka i 2019/20

Erster Schultag für die Klassen 2 – G3
Første skoledag for 2. -12. klasse

9:00
Alle im Hof (Sporveisgata 20). Begrüßung durch Schulleiter
Oppmøte i skolegården (Sporveisgata 20). Oliver Schaefer Rektor Oliver Schaefer ønsker velkommen
Vorstellen der neuen Lehrer und Schüler
Presentasjon av de nye lærerne og elevene
Die Klassen gehen mit ihrem Klassenlehrern in die Klassenzimmer.
Klassene går med kontaktlærerne sine til klasserommene

3.+4. Std.
Klassenlehrerstunden
Timer med kontaktlærerne
Einräumen der Klassenzimmer. Stundenplan, Bücher.
Rydding, timeplan, bøker.

5. Std.
Unterricht nach Plan
Time etter timeplan

12:40
Unterrichtsende
Slutt for dagen

Klassen 5 - 5. klasse
Die Klassen haben Montag – Mittwoch Unterricht mit dem Klassenlehrer („Kennenlerntage – Klasse 5“)
Elvene har ‘bli-kjent-dager’ med kontaktlæreren sin fra mandag til onsdag


21.08.2019. Erster Schultag für Klasse 1. Første skoledag for førsteklassingene

9:00
Gottesdienst in der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache, Eilert Sundsgate 37
Gudstjeneste i Evangelische Gemeinde deutscher Sprache, Eilert Sundsgate 37

10:00
Einschulungsfeier in der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache.
Feiring av skolestarten i Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache

ca. 10:45
Die Eltern gehen mit ihren Kindern zur Schule; die Kinder treffen ihre Paten auf dem Schulhof.
Foreldrene og barna deres går til skolen; barna møter fadderne deres i skolegården.

ca. 11:15
Die Kinder gehen mit ihren Paten in die Klassenzimmer; 1. Schulstunde
Kaffee und Gebäck in der Cafeteria.
Fadderne går med deres fadderbarn til klasserommene; første skoletime
Kaffe og kjeks for foreldrene i kafeteriaen


ca. 12:00
Fototermin, danach Ende des Schultags
Fototermin, deretter slutt for dagen

Bei Fragen, wenden Sie sich gern an das Sekretariat oder an annette.skoglunn@deutsche-schule.no (Grundschule), kersten.stemmer@deutsche-schule.no (Mittelstufe, Kl. 5-9) bzw. katharina.schlichtherle@deutsche-schule.no (Oberstufe, Kl. 10-12).

Herzlich willkommen im neuen Schuljahr an der DSO!

Kari Kvam