Ekstra tilskudd i revidert nasjonalbudsjett 2019

Statens tilskudd til skolen ble økt ytterligere over revidert statsbudsjett 2019 til totalt 7 millioner kroner per år. Den gode nyheten ble mandag overbrakt oss i skolegården av politikere fra Høyre, Venstre, KrF og Frp. Tilstede var også ambassadør Alfred Grannas.

 Vi er veldig glade for at vår innsats de siste årene nå bærer frukter. Med disse tilleggsmidlene, og forhåpentligvis byggetilskudd fra Tyskland, er vi et skritt nærmere å kunne realisere en god løsning på byggsituasjonen for skolen og barnehagen, foreldrene og de ansatte.

Her kan du lese pressemeldingen som gikk ut i denne forbindelse og en artikkel fra Vårt Oslo.

Ta kontakt med Sezer Subasi i styret eller Kari Kvam i administrasjonen dersom du har spørsmål.

Kari Kvam