Ekskursjon til Grini fangeleir

Fredag 2. november besøkte noen av våre elever minnesmuseet i fengslet på Grini, øst i Bærum. I tillegg til en spennende tur og en workshop i lokalene til en tidligere fengselsbrakke, fikk elevene høre et interessant foredrag av fru Norseth, hvis far selv satt som fange på Grini under krigen.

Tusen takk til fru Norseth og teamet til Grini Museet for den interessante og lærerike formiddagen!

Kari Kvam