DSO i barnetoget 17. mai

Tradisjonen tro deltok  DSO i år også i barnetoget i Oslo på 17. mai. Her passerer skolen Slottet - i strålende solskinn og med høy flaggføring!

Fotos: Steffani Puschnerat

Kari Kvam