Besøk av statssekretær Rebekka Borsch (V)

Tirsdag 13.03.2018 fikk DSO besøk av Rebekka Borsch, statssekretær for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet. Rebekka Borsch kom fra Tyskland til Norge i 2003 og ble norsk statsborger i 2011. Hun tilhører partiet Venstre og besøkte skolen bl.a. for å danne seg et bredere bilde av det flerkulturelle miljøet i Oslo.

Første post på programmet var en omvisning på skolen, og rektor Ursula Hohenstein, elevrådsformann Anna Njå og Sezer Subasi fra styret viste henne og hennes kollega mangfoldet i barnehagen og skolen, når de gikk innom forskjellige klasser i Sporveisgata og Pilestredet. Spesielt interessant var kjemitimen til Joachim Lörscher, der 11. klasse var midt i en presentasjon om temaet plast og plastavfall, noe som Borsch, som tidligere rådgiver i 'Miljødepartementet',  hadde klare meninger om.

I en mindre runde ble de besøkende gjort kjent med tall og fakta om skolens situasjon. Som at 28% av våre elever har norske foreldre og at skolen de siste 10 årene har vokst fra 201 til 316 elever (+ 57%). I tillegg benyttet vi anledningen til å belyse stiftelsens finansielle situasjon.

Til slutt hadde elevene i videregående forberedt noen spørsmål til temaet 'Flerkulturell i Norge. Erfaringer og hvordan kan man dra nytte av denne unike kompetansen?' Her viste våre elever seg som kompetente og reflekterte, og det er ikke tvil: Rebekka Borsch tar med seg mye ny kunnskap om 'et lite stykke Tyskland - midt i Oslo' tilbake til Kunnskapsdepartementet og nye reviderte budsjettforhandlinger. 

Kari Kvam