Aftenposten-artikkel om DSO

Styret og skoleledelsen ved DSO jobber på mange fronter med å finne løsninger for å unngå inntaksstopp i 2019 og for å finne erstatningslokaler for Pilestredet 75c fra 2020.

Aftenposten setter fokus på dette i en artikkel fra søndag 29.4. I artikkelen blir skolen og barnehagen presentert, samtidig som det fremheves at vi har stort behov for mer plass og dertil også økte tilskudd.

Artikkelen kan du lese her!

Kari Kvam