Barnetrinnet (1.-4. klasse)

Skolestruktur

Vår fireårige barneskole er en internasjonal læreplass. De fleste familier er minst tospråklige.


Studentnummer og klasser

Omtrent 150 elever lever og lærer i vår barneskole. Klassestørrelsene er mellom 15 og 22 elever, med en øvre grense på 25.

Alle klassene har en kontaktlærer som følger elevene mesteparten av skoledagen. I tillegg blir klassen ledsaget av en pedagogisk medarbeider fra AKS (tidl. skolefritidsordningen): om morgenen fem timer i uka, og om ettermiddagen i lekse- og prosjekttiden. På denne måten kan vi på best mulig måte støtte utviklingen av det enkelte barn.


Undervisningstid

Kjernetiden er 08.45-13.25

Undervisningstid.png
 

Språk

I alle fag, med unntak av norsk og samfunnsfag, er undervisningsspråket tysk.


Læreplaner

Klassene følger Nordrhein-Westfalens læreplan. Dette sikrer vellykkede skolebytter mellom tyske skoler i utlandet og i de forskjellig bundeslandene.
I tillegg er vi underlagt Opplæringsloven.


Timefordeling

Timeoversikt GS.png
 

Overgang barnetrinn - ungdomstrinn

Våre elever flyttes automatisk fra 4. til 5. klasse (ungdomstrinnet).  Et nært samarbeid mellom barne- og ungdomstrinnlærerne sikrer en vellykket overgang mellom disse to avdelingene.


Norsk-tyske tradisjoner

  • Spesielt i naturfag benytter vi oss av de kulturelle tilbudene og mulighetene i Oslo, f.eks. teaterforestillinger, museumsbesøk, utstillinger, byrally osv.

  • Norske høytidsdager og tradisjoner som 17. mai, Luciadagen og skidag er faste innslag i undervisningen.