Om Aktivitetskolen

Heldagsaktiviteten ved Den tysk-norske skolen i Oslo organiseres av Aktivitetsskolen (tidligere SFO). AKS er en fast del av det norske skolesystemet og tilbyr både leksehjelp i klassene, prosjekter, ferieprogram, utflukter og andre aktiviteter utenom skolen.

Aktivitetsskolen er heldagsordning for barn i skolepliktig alder. Vi tar vare på barna i klassene 1.-4. og klassene 5. til 7. Vi ser oss selv som en pedagogisk enhet og legger spesielt vekt på å utvikle sosial kompetanse, kreativitet, nysgjerrighet og kunnskapsformidling.

Samarbeid med skolen

For å garantere et godt tilsyn for barna på ettermiddagen, deltar medarbeiderne regelmessig i undervisningen til elevene i grunnskolen (1.-4. klasse). Dette muliggjør et helhetlig bildet av barna og hjelper medarbeiderne til AKS å vurdere både de sosial og faglige styrkene og svakhetene til hvert enkelt barn.

Ved siden av klasseaktivitetene i grunnskolen, tilbyr vi også leksehjelp for elevene i 1. til 7. klasse.

Samtaler med kontaktlærer bidrar også til en bedre oppfølging av barnet. Samarbeidet med skolen gjør også at vi kan jobbe sammen i forhold til undervisningens mål.


1.-4. klasse

5.-7. klasse

fra 8. klasse